سورس کامل پروژه قفل رمز دیجیتال با میکرو کنترلر ای وی آر

نام پروژه: قفل رمز دیجیتال

توضیحات:
این قفل الکترونیکی برای استفاده درهای ساختمان بکار می رود.
عملکرد دستگاه بدین صورت است که ابتدا بوسیله کی پد باید رمز وارد شود و پس از وارد کردن رمز کلید Enter را فشار می دهیم.
پس از فشار دادن کلید Enter میکروکنترلر رمز وارد شده را با رمز دستگاه مقایسه می کند که در صورت صحیح بودن رمز رله ای که در خروجی قرار داده شده است فعال می شود و Buzzer سه بوق به نشانه صحیح بودن رمز می زند،حال در صورتی که رمز اشتباه وارد شده باشدbuzzer یک بوق ممتد 2 ثانیه ای به نشانه اشتباه بودن رمز به صدا در می آورد و دستگاه مجددا رمز را درخواست می کند.
همانطور که گفتیم در صورت صحیح بودن رمز رله فعال می شود و در را باز می کند اکنون برای بستن مجدد در می توانیم کلید Enter را بر روی صفحه کلید فشار دهیم.

pic1

2016/09/10
pic1

سورس کامل پروژه قفل رمز دیجیتال با میکرو کنترلر ای وی آر

نام پروژه: قفل رمز دیجیتال توضیحات: این قفل الکترونیکی برای استفاده درهای ساختمان بکار می رود. عملکرد دستگاه بدین صورت است که ابتدا بوسیله کی پد […]