Latest

پروژه تن ژنراتور

نام پروژه: تن ژنراتور Tone Generator  توضیحات: از جمله مهمترین سیگنالهایی که روی خط تلفن قرار می گیرند،سیگنالهای وضعیت خط هستند؛ همان سیگنالهای صوتی با تن هایی که
Read More

پروژه شماره گیری

نام پروژه: شماره گیری Dialing  توضیحات: در حالت کلی،شماره گیری به دو روش انجام می شود:روش پالس و روش تن.در روش پالس، خط متناسب با عدد گرفته شده
Read More

پروژه تلفن سانترال

نام پروژه: تلفن سانترال Central Telephone  توضیحات: به علت پاره ای از مسائل از قبیل محدودیت در واگذاری خطوط آزاد تلفن از طرف شرکت های مخابرات،ملاحظات اقتصادی یا
Read More

پروژه آشکارساز تن

نام پروژه: آشکار ساز تن Tone Detector  توضیحات: یکی از روشهای کنترل وسایل الکتریکی از راه دور،استفاده از خط تلفن است.بدین منظور باید سیگنالهایی از مبدا بر روی
Read More